فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دنیا و قناعت

عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان أمیرالمؤمنین یقول ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان أیسر ما فیها یکفیک و ان کنت انما ترید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک؛(2292) امام علی (علیه السلام) فرمود: پسر آدم! اگر از دنیا چیزی می خواهی که تو را کفایت کند اندک ترین چیز آن هم تو را بس است و اگر چیزی می خواهی تو را کفایت نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست.

قناعت و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال قال أبو جعفر (علیه السلام) ایاک أن تطمح بصرک الی من فوقک فکفی بما قال الله عزوجل لنبیه (صلی الله علیه و آله و سلم) فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم و قال و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزواجا منهم زهره الحیاه الدنیا فان دخلک من ذلک شی ء فاذکر عیش رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فانما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و وقوده السعف اذا وجده؛(2293) امام باقر (علیه السلام) فرمود: مبادا که به بالا دست خود چشم بدوزی که در این باره آنچه خداوند عزوجل به پیامبر فرمود بس است که (مال و فرزندانشان تو را شگفت زده نکنند، توبه: 55) و فرمود: (به آنچه از شکوه زندگی دنیا به آن داده ایم خیر مشو، طه: 13) و اگر در این باره اشکالی داشتی، زندگانی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را به یاد بیاور که خوراکش نان جو، حلوایش خرما و هیزمش شاخه خشک خرما بود اگر می یافت.

قناعت در تورات

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مکتوب فی التوراه ابن آدم کن کیف شئت کما تدین تدان من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل و من رضی بالیسیر من الحلال خفت مئونته و زکت مکسبته و خرج من حد الفجور؛(2294) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در تورات نوشته شده است: پسر آدم! آن گونه باش که می خواهی؛ زیرا همانگونه که اطاعت می کنی جزا داده می شوی که هر کس به روزی اندک خدا خرسند باشد، خدا عمل اندک را از او می پذیرد و هر کس به اندکی از حلال راضی باشد، هزینه اش سبک شده، در آمدش پاکیزه می شود و از مرز فساد بیرون می رود.