فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی نیازترین مردم

عن أبی حمزه علی أبی جعفر أو أبی عبدالله (علیه السلام) قال من قنع بما رزقه الله فهو من أغنی الناس؛(2291) راوی از یکی از صادقین (علیهما السلام) روایت کرده که فرمودند: هر کس به آنچه خدا روزی کرده قناعت کند، از بی نیازترین مردمان است.

دنیا و قناعت

عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان أمیرالمؤمنین یقول ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان أیسر ما فیها یکفیک و ان کنت انما ترید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک؛(2292) امام علی (علیه السلام) فرمود: پسر آدم! اگر از دنیا چیزی می خواهی که تو را کفایت کند اندک ترین چیز آن هم تو را بس است و اگر چیزی می خواهی تو را کفایت نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست.

قناعت و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال قال أبو جعفر (علیه السلام) ایاک أن تطمح بصرک الی من فوقک فکفی بما قال الله عزوجل لنبیه (صلی الله علیه و آله و سلم) فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم و قال و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزواجا منهم زهره الحیاه الدنیا فان دخلک من ذلک شی ء فاذکر عیش رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فانما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و وقوده السعف اذا وجده؛(2293) امام باقر (علیه السلام) فرمود: مبادا که به بالا دست خود چشم بدوزی که در این باره آنچه خداوند عزوجل به پیامبر فرمود بس است که (مال و فرزندانشان تو را شگفت زده نکنند، توبه: 55) و فرمود: (به آنچه از شکوه زندگی دنیا به آن داده ایم خیر مشو، طه: 13) و اگر در این باره اشکالی داشتی، زندگانی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را به یاد بیاور که خوراکش نان جو، حلوایش خرما و هیزمش شاخه خشک خرما بود اگر می یافت.