فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آزادی و شرافت در پرتوی قناعت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عز المؤمن استغناؤه عن الناس و فی القناعه الحریه و العز؛(2290) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتوی قناعت به دست می آید.

بی نیازترین مردم

عن أبی حمزه علی أبی جعفر أو أبی عبدالله (علیه السلام) قال من قنع بما رزقه الله فهو من أغنی الناس؛(2291) راوی از یکی از صادقین (علیهما السلام) روایت کرده که فرمودند: هر کس به آنچه خدا روزی کرده قناعت کند، از بی نیازترین مردمان است.

دنیا و قناعت

عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان أمیرالمؤمنین یقول ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان أیسر ما فیها یکفیک و ان کنت انما ترید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک؛(2292) امام علی (علیه السلام) فرمود: پسر آدم! اگر از دنیا چیزی می خواهی که تو را کفایت کند اندک ترین چیز آن هم تو را بس است و اگر چیزی می خواهی تو را کفایت نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست.