فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قناعت از کرامات اخلاقی

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل خص رسله بمکارم الأخلاق فامتحنوا أنفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله و اعلموا أن ذلک من خیر و ان لا تکن فیکم فاسألوا الله و ارغبوا الیه فیها قال فذکرها عشرة الیقین و القناعة و الصبر و الشکر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و الغیرة و الشجاعة و المروءة قال و روی بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و زاد فیها الصدق و أداء الأمانة؛(2289) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خدای عزوجل فرستادگانش را به بزرگواریهای اخلاقی مخصوص نمود. شما خودتان را بیازمایید، اگر از آن بزرگواریها داشتید، خدا را سپاس گفته، بدانید که آن خیر شماست و اگر چیزی در شما نبود، از خداوند درخواست کرده و در پی آن بروید. آنگاه ده چیز را ذکر کرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مردانگی. راوی گفته است که بعضی هم راستگویی و امانت را به این ده مورد افزوده اند.

آزادی و شرافت در پرتوی قناعت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عز المؤمن استغناؤه عن الناس و فی القناعه الحریه و العز؛(2290) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتوی قناعت به دست می آید.

بی نیازترین مردم

عن أبی حمزه علی أبی جعفر أو أبی عبدالله (علیه السلام) قال من قنع بما رزقه الله فهو من أغنی الناس؛(2291) راوی از یکی از صادقین (علیهما السلام) روایت کرده که فرمودند: هر کس به آنچه خدا روزی کرده قناعت کند، از بی نیازترین مردمان است.