فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اقبال لاهوری و انس با قرآن

علامه اقبال لاهوری دانشمند و متفکر معروف پاکستانی از آغاز عمر، قرآن را به آواز بلند قرائت می کرد. روزی هنگام تلاوت پدرش از پهلوی او گذشت و گفت: اقبال! روزی تو را نکته ای درباره قرآن خواهم گفت. چندی بعد هنگامی که اقبال مانند همیشه مشغول خواندن قرآن بود پدر گفت: قرآن را چنان بخوان که گویی از جانب خدا بر تو نازل می گردد. این سخن پر معنی در دلش تأثیر عمیقی گذاشت. اقبال، قرآن را همیشه با لحن جالب و دلکش قرائت می نمود و در آن حال گریه می کرد. حتی اوراق مصحف نیز از اشک های او، تر می شد. این نسخه قرآن در کتابخانه اسلامی کالج لاهور محفوظ می باشد. اقبال طی نامه ای به خواهرش نوشت: هنگامی که نگاهی به زندگی گذشته ام می کنم، بسیار متأسف می شوم که چرا قسمت عمده عمرم را در مطالعات فلسفه اروپا تلف کردم. خدا به من نیروی فکری اعطا کرده بود. اگر این نیرو در مطالعه و تحقیق علوم دینی صرف می شد، لااقل خدمتی به دین اسلام انجام می دادم. آخرین کتاب اقبال لاهوری، در حواشی قرآن مجید نام دارد که به زبان انگلیسی نگاشته است.(2278)

اشعار

قرآن و عترت

ما دلبردگان پی قرآن و عترتیم هر راه دعوت دگری جز فریب نیست