فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سبقت بر عمل به قرآن

قال الامام علی (علیه السلام): و الله الله فی القرآن لایسبقکم بالعمل به غیرکم؛(2272)
خدا را! خدا را! درباره قرآن مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در عمل به احکام آن.

داستانها

آداب شنیدن قرآن

یکی از علمای اصفهانی می گفت: با جمعی در مسافرت حج بودیم، در مدینه یک نفر از ما فوت کرد، پس از دفن، مجلس ختمی برایش گرفتیم و یکی از قراء اهل تسنن را دعوت کردیم تا بیاید و قرآن بخواند. قاری به مجلس آمد و نشست، اما قرآن نمی خواند. به او گفتیم: قرآن بخوان! گفت: شما مشغول حرف زدن هستید و تا ساکت نشوید، قرآن نمی خوانم. همه ساکت شدیم، باز دیدیم که قرآن نمی خواند. گفت: طرز نشستن شما متناسب با مجلس قرآن نیست. همه دو زانو نشستیم، دیدم باز قرآن را شروع نمی کند، گفتیم: بخوان! گفت: هنوز مجلس برای قرائت قرآن مناسب نیست، زیرا در دست بعضی چای و سیگار است. چای و سیگار را که متوقف کردیم، قاری سنی آیه ای از قرآن را تلاوت کرده و مجلس را ترک کرد. آیه ای که تلاوت کرد، این بود: و اذا قرءالقرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلکم ترحمون؛(2273) هنگامی که قرآن خوانده می شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا واقع شوید(2274).