فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تلاوت با تدبر

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ألالا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر؛(2268) آگاه باشید! تلاوت قرآن که در آن تدبر نباشد، نفعی ندارد.

سخن گفتن با خدا با خواندن قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا أحدکم أن یحدث ربه فلیقرأ القرآن؛(2269) هر گاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.

اثرات تلاوت قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لاتغفل عن قراءة القرآن: فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛(2270) از خواندن قرآن غافل مشو؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشت کاری و ستم باز می دارد.