فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

با قرآن چه کردید؟

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنا أول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و أهل بیتی ثم أمتی ثم أسألهم ما فعلتم بکتاب الله و بأهل بیتی؛(2267) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: من و قرآن و اهل بیتم در روز قیامت نخستین وارد شدگان بر خداوند شکست ناپذیر جبار هستیم و سپس امتم هستند و سپس من از آنان می پرسم که با کتاب خدا و خاندان من چه کردید.

تلاوت با تدبر

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ألالا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر؛(2268) آگاه باشید! تلاوت قرآن که در آن تدبر نباشد، نفعی ندارد.

سخن گفتن با خدا با خواندن قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا أحدکم أن یحدث ربه فلیقرأ القرآن؛(2269) هر گاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.