فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زینت قرآن

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل شی ء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن؛(2264) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است.

مقام اهل قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أهل القرآن فی أعلی درجه من ال آدمیین ما خلا النبیین و المرسلین فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فان لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیا؛(2265) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا اهل قرآن پس از پیامبران و فرستادگان در بالاترین درجه انسانها هستند پس حقوق آنان را اندک نشمارید؛ زیرا از سوی خداوند شکست ناپذیر جبار جایگاه والایی دارند.

همراهی با قرآن

قال علی بن الحسین (علیه السلام) لومات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی؛(2266) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: اگر همه کسانی که در میان مشرق و مغرب هستند، بمیرند وقتی قرآن با من باشد، هراس نخواهم کرد.