فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روشنی خانه با تلاوت قرآن

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نوروا بیوتکم بتلاوه القرآن و لا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصاری صلوافی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم فان البیت اذا کثر فیه تلاوه القرآن کثر خیره و اتسع أهله و أضاء لأهل السماء کما تضی ء نجوم السماء لأهل الدنیا؛(2263) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن را همچون قبرستان قرار ندهید. همانگونه که یهود و نصارا کردند. آنها در کلیساها و معابد خود نماز خواندند و خانه هایشان را تعطیل کردند. همانا وقتی در خانه ای بسیار قرآن خوانده شود، خیرش فراوان می گردد و اهل آن توانگر می شود و آن خانه برای اهل آسمان می درخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.

زینت قرآن

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل شی ء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن؛(2264) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است.

مقام اهل قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أهل القرآن فی أعلی درجه من ال آدمیین ما خلا النبیین و المرسلین فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فان لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیا؛(2265) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا اهل قرآن پس از پیامبران و فرستادگان در بالاترین درجه انسانها هستند پس حقوق آنان را اندک نشمارید؛ زیرا از سوی خداوند شکست ناپذیر جبار جایگاه والایی دارند.