فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قرآن سفره ضیافت خدا

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) أن هذا القرآن مأدبه الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم؛(2262) قرآن سفره ضیافت خداست، پس تا می توانید از ضیافت او فرا گیرید.

روشنی خانه با تلاوت قرآن

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نوروا بیوتکم بتلاوه القرآن و لا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصاری صلوافی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم فان البیت اذا کثر فیه تلاوه القرآن کثر خیره و اتسع أهله و أضاء لأهل السماء کما تضی ء نجوم السماء لأهل الدنیا؛(2263) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن را همچون قبرستان قرار ندهید. همانگونه که یهود و نصارا کردند. آنها در کلیساها و معابد خود نماز خواندند و خانه هایشان را تعطیل کردند. همانا وقتی در خانه ای بسیار قرآن خوانده شود، خیرش فراوان می گردد و اهل آن توانگر می شود و آن خانه برای اهل آسمان می درخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.

زینت قرآن

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل شی ء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن؛(2264) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است.