فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات الهی روشن و روشنگر

و لقد انزلنا الیکم ءایت مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین؛(2261) ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند، و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران!

روایات

قرآن سفره ضیافت خدا

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) أن هذا القرآن مأدبه الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم؛(2262) قرآن سفره ضیافت خداست، پس تا می توانید از ضیافت او فرا گیرید.