فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی توجهی به آیات الهی

ویل لکل أفاک أثیم یسمع ءایت الله تتلی علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب ألیم و اذا علم من ءایتنا شیئا اتخذها هزوا أولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم و لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا و لا ما اتخذوا من دون الله أولیاء و لهم عذاب عظیم هذا هدی و الذین کفروا بئایت ربهم لهم عذاب من رجز ألیم؛(2258) و ای بر هر دروغگوی گنهکار... که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد؛ گویی اصلاً آن را هیچ نشنیده است؛ چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده! و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا می گیرد؛ برای آنان عذاب خوار کننده ای است! و پشت سرشان دوزخ است؛ و هرگز آنچه را به دست آورده اند آنها را (از عذاب الهی) رهایی نمی بخشد، و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند (مایه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزرگی برای آنهاست! این (قرآن) مایه هدایت است، و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند، عذابی سخت و دردناک دارند!

قرآن معجزه ای جاویدان

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرءان لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛(2259) بگو: اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.

بهترین سخن قرآن است

تلک ءایت الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین؛(2260) اینها آیات خداست که به حق، بر تو می خوانیم؛ و تو از رسولان (ما) هستی.