فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برخورد بعضی ها با قرآن

و اذا تتلی علیهم ءایاتنا بینت قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرءان غیر هذا أو بدله قل ما یکون لی أن أبدله من تلقای نفسی ان أتبع الا ما یوحی الی انی أخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لوشاء الله ما تلوته علیکم و لا أدراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتری علی الله کذبا أو کذب بئایته انه لا یفلح المجرمون؛(2257) و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ماد (و روز رستاخیز) ندارند می گویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بتها را بردار) بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزی که بر من وحی می شود، پیروی می کنم! من اگر پرورگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می ترسم! بگو: اگر خدا می خواست، من این آیات را بر شما نمی خواندم؛ و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد؛ چه اینکه مدتها پیش از این، در میان شما زندگی نمودم؛ (و هرگز آیه ای نیاوردم؛) آیا نمی فهمید؟! چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد، یا آیات او را تکذیب می کند؟! مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد!

بی توجهی به آیات الهی

ویل لکل أفاک أثیم یسمع ءایت الله تتلی علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب ألیم و اذا علم من ءایتنا شیئا اتخذها هزوا أولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم و لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا و لا ما اتخذوا من دون الله أولیاء و لهم عذاب عظیم هذا هدی و الذین کفروا بئایت ربهم لهم عذاب من رجز ألیم؛(2258) و ای بر هر دروغگوی گنهکار... که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد؛ گویی اصلاً آن را هیچ نشنیده است؛ چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده! و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا می گیرد؛ برای آنان عذاب خوار کننده ای است! و پشت سرشان دوزخ است؛ و هرگز آنچه را به دست آورده اند آنها را (از عذاب الهی) رهایی نمی بخشد، و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند (مایه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزرگی برای آنهاست! این (قرآن) مایه هدایت است، و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند، عذابی سخت و دردناک دارند!

قرآن معجزه ای جاویدان

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرءان لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛(2259) بگو: اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.