فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قرآن

آیات

شکایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از امت درباره قرآن

و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرءان مهجورا؛(2255) و پیامبر عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند.