فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رشک انگیزترین بندگان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال الله عزوجل ان من أغبط أولیائی عندی عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عباده ربه و عبدالله فی السریره و کان غامضا فی الناس فلم یشر الیه بالأصابع و کان رزقه کفافا فصبر علیه فعجلت به المنیه فقل تراثه و قلت بواکیه؛(2242) حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند عزوجل فرموده است: از رشک انگیزترین دوستانم در پیشگاهم بنده مؤمن صاحب بهره از نیکی است که به خوبی پروردگارش را عبادت می کند و در میان مردم گمنام است و با انگشت به سویش اشاره نمی شود. روزی اش به قدر کفاف است و بر آن شکیبایی می کند و مرگش که به شتاب برسد، ارزشش ناچیز و گریه کنندگانش اندک اند.

ضمانت امام

ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2243) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

فقر و نام

امام کاظم (علیه السلام): لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمه من النساء(2244) فقر وارد خانه ای نمی شود که در آن خانه نام محمد، أحمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه، از نام های زنان، باشد.