فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

راه فرار از فقر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أراد أن یکون أغنی الناس فلیکن بما فی ید الله أوثق منه بما فی ید غیره؛(2239) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس می خواهد از بی نیازترین مردم باشد، به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا به آنچه در دست جز او است.

یک دعای به نظر عجیب!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من أحب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف و ارزق من أبغض محمدا و آل محمد المال و الولد؛(2240) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خدایا به محمد و خاندان محمد (علیهم السلام) و کسانی که به محمد و خاندان محمد (علیهم السلام) را دوست دارند، پاکدامنی و کفاف را روزی کن و به کسانی که دشمن محمد و خاندان محمد (علیهم السلام) هستند مال و فرزند روزی کن!

ثمره فقر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول یحزن عبدی المؤمن ان قترت علیه و ذلک أقرب له منی و یفرح عبدی المؤمن ان وسعت علیه و ذلک أبعد له منی؛(2241) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر بر بنده مؤمنم تنگ بگیرم غمگین می شود در حالیکه آن او را به من نزدیکتر می کند و اگر وسعت بدهم، شادمان می شود در حالیکه آن او را از من دورتر می کند.