فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خطرناک بودن فقر بدون ایمان

قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و لا تقتلوا أولدکم من املق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفوحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون؛(2237) بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روی استحقاق)؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید!

روایات

فقرا در بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنه قبل أغنیائهم بأربعین خریفا ثم قال سأضرب لک مثل ذلک انما مثل ذک مثل سفینتین مربهما علی عاشر فنظر فی احداهما فلم یرفیها شیئا فقال أسربوها و نظر فی الأخری فاذا هی موقوره فقال احبسوها؛(2238) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا نیازمندان مسلمان چهل پاییز پیش از توانگرانشان در باغ های بهشت می گردند. سپس فرمودند: برایت مثلی می آورم. حکایت این مسئله حکایت دو کشتی تهی و پربار است که از پیش خراج گیری عبور می کنند که چون او به یکی از آنها بنگرد و چیزی نبیند، می گوید او را رها کنید و وقتی دیگری را پربار ببیند می گوید: این را متوقف کنید.