فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فقر مانع انفاق نمی شود

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(2234) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم درمی گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

ترس از فقر از وسوسه های شیطان است

الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلا و الله وسع علیم؛(2235) شیطان، شما را (به هنگام انفاق،) وعده فقر و تهیدستی می دهد؛ و به فحشا (و زشتیها) امر می کند؛ ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می دهد؛ و خداوند، قدرتش وسیع، و (به هر چیز داناست. (به همین دلیل، به وعده های خود، وفا می کند.)

افتخار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و وظیفه او

الم یجدک یتیما فئاوی و وجدک ضالافهدی و وجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر و أما السائل فلا تنهر و أما بنعمه ربک فحدث؛(2236) آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! و تو را گمشده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود، حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن، و سؤال کننده را از خود مران، و نعمتهای پروردگارت را باز گو کن!