فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صحبت بدون حضور شخص

در دورانی که آقای رجایی مشاور آقای شکوهی وزیر وقت آموزش و پرورش بود، یک بار آقای شکوهی به مهندس بازرگان - نخست وزیر دولت موقت - مراجعه و از ایشان گله ای کرده و گفته بود سیاست های ما با هم جور در نمی آید. وقتی آقای بازرگان آقای رجایی را خواسته و پرسیده بود چه توضیحی در رابطه با صحبت های آقای شکوهی دارید، گفته بود: من بدون حضور آقای شکوهی حرفی نمی زنم، بهتر است ایشان را هم دعوت کنید تا من حرفهایم را بزنم. آقای بازرگان هم پذیرفته بود، البته این جلسه به دلیل حاضر نشدن وزیر تشکیل نشد. آقای رجایی (رحمه الله) صحبت کردن بدون حضور آقای شکوهی را نوعی غیبت می دانست، لذا وقتی گفت آقای شکوهی گفته است نمی آیم، مهندس بازرگان ساکت شد و چیزی نگفت.(2221)

کودک خدا ترس

آن مرد بزرگ(2222) چندین بار به محضر امام زمان (علیه السلام) شرفیاب شده بود. آن گاه که کودکی بیش نبود، روزی در مجلسی نشسته بود. از هر موضوعی سخنی به میان آمد تا این که به غیبت از بعضی افراد کشیده شد. آن کودک خدا ترس نتوانست طاقت بیاورد و در آنجا گوش به غیبت بسپارد. می دانست اگر او آنها را از غیبت باز دارد، به جهت کمی سن، از او نخواهند پذیرفت. گریه کنان از مجلس گناه بیرون آمد. گریه او همه را به تعجب واداشت. کسانی که او را نمی شناختند، فکر کردند گریه او همچون گریه دیگر کودکان زود رنج است. وقتی از او علت گریه را پرسیدند، کودک نگاه معناداری به آنها کرد و گفت: چگونه در مجلسی بنشینم که در آن آشکارا گناه و نافرامانی خدا می شود(2223).

عفو سریع غیبت کننده

آقای شیخ عبدالله مهدی مازندرانی از آقای میر عمادی که در سابق دادستان انقلاب بود نقل کرد که گفت: من در سابق نسبت به آیت الله میلانی سوءظن داشتم و به همین جهت چند مرتبه در مجالس، غیبت ایشان را کرده بودم. اخیرا متوجه اشتباه خودم شدم و از عمل خود پشیمان شدم. لذا سه روز پشت سر هم منزل ایشان می آمدم که عذر خواهی کنم، اما خجالت می کشیدم. روز سوم چون مجلس خلوت شد، آیت الله میلانی (رحمه الله) متوجه من شد و فرمود: مثل اینکه شما مطلبی دارید، بفرمائید! عرض کردم: من به شما جسارت نموده و غیبت شما را کرده ام. حالا آمده ام از شما عذر خواهی کنم. ایشان فرمود: لا تثریب علیکم الیوم؛(2224) ملامت و توبیخی بر شما نیست(2225).