فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غیبت در مسجد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم یحدث قیل یا رسول الله و ما یحدث قال الاغتیاب؛(2215) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا آنگاه که سخن نگوید. گفتند: ای رسول خدا چگونه سخن نگوید؟ فرمودند: غیبت نکند.

غیبت بدتر از خوره

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الغیبة أسرع فی دین الرجل المسلم من الأکلة فی جوفه؛(2216) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: غیبت در دین مرد مسلمان از بین برنده تر و نابود کننده تر از خوره در تن اوست.

غیبت بدتر از زنا

عن أبی ذر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی وصیه له قال یا أباذر ایاک و الغیبة فان الغیبة أشد من الزنا قلت و لم ذاک یا رسول الله قال لأن الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه و الغیبة لا تغفر حتی یغفرها صاحبها؛(2217) از ابی ذر نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود فرمودند: ای اباذر! از غیبت بپرهیز که همانا گناه غیبت نمودن بدتر از زنا است. گفتم چگونه؟ حضرت فرمودند: بخاطر آنکه مرد زنا می کند و بعد توبه می کند و خداوند هم توبه او را می پذیرد ولی غیبت از طرف خدا آمرزیده نمی شود تا آنکه صاحبش آن را ببخشد.