فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کوشش ناتوانها

الغیبة جهد العاجز؛(2213) امام علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن کوشش انسانهای ناتوان است.

غیبت کننده در جهنم

الغیبة قوت کلاب النار؛(2214) بدگویی کردن و غیبت از مردم غذای سگهای جهنم است.

غیبت در مسجد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم یحدث قیل یا رسول الله و ما یحدث قال الاغتیاب؛(2215) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا آنگاه که سخن نگوید. گفتند: ای رسول خدا چگونه سخن نگوید؟ فرمودند: غیبت نکند.