فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نتیجه خودداری از غیبت

عن الباقر (علیه السلام) أنه قال وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) أن رسول الله قال علی المنبر و الله الذی لا اله الا هو ما أعطی مؤمن قط خیر الدنیا و الاخرة الا بحسن ظنه بالله عزوجل و الکف عن اغتیاب المؤمن و الله الذی لا اله الا هو لا یعذب الله عزوجل مؤمنا بعذاب بعد التوبة و الاستغفار الا بسوء ظنه بالله عزوجل و اغتیابه للمؤمنین؛(2209) امام باقر (علیه السلام) فرمود: در کتاب امیرالمؤمنین یافتیم که رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در منبر خود به خداوند یگانه قسم یاد کرد که به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت اعطا نمی شود مگر آنکه نسبت به باریتعالی حسن ظن داشته باشد و از غیبت مردم خودداری کند.

خردمند واقعی

العاقل من صان لسانه عن الغیبة؛(2210) امام علی (علیه السلام) فرمودند: عاقل و خردمند کسی است که زبانش را از غیبت کردن نگه دارد.

شنونده غیبت

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال السامع للغیبة أحد المغتابین؛(2211) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: شنونده بدگویی از مردم (غیبت) همانند شخص غیبت کننده است.