فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از غیبت

... اجتنب الغیبة فانها ادام کلاب النار ثم قال یانوف کذب من زعم أنه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة؛(2208) امام علی (علیه السلام) به نوف بکالی فرمود: از غیبت دوری کن زیرا که آن غذای سگ های آتش است. سپس فرمود: یا نوف! دروغ می گوید کسی که گمان می کند، حلالزاده است و حال آنکه گوشت مردم را به غیبت می خورد.

نتیجه خودداری از غیبت

عن الباقر (علیه السلام) أنه قال وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) أن رسول الله قال علی المنبر و الله الذی لا اله الا هو ما أعطی مؤمن قط خیر الدنیا و الاخرة الا بحسن ظنه بالله عزوجل و الکف عن اغتیاب المؤمن و الله الذی لا اله الا هو لا یعذب الله عزوجل مؤمنا بعذاب بعد التوبة و الاستغفار الا بسوء ظنه بالله عزوجل و اغتیابه للمؤمنین؛(2209) امام باقر (علیه السلام) فرمود: در کتاب امیرالمؤمنین یافتیم که رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در منبر خود به خداوند یگانه قسم یاد کرد که به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت اعطا نمی شود مگر آنکه نسبت به باریتعالی حسن ظن داشته باشد و از غیبت مردم خودداری کند.

خردمند واقعی

العاقل من صان لسانه عن الغیبة؛(2210) امام علی (علیه السلام) فرمودند: عاقل و خردمند کسی است که زبانش را از غیبت کردن نگه دارد.