فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکمیل ایمان

عن علی (علیه السلام) ثلاث من کن فیه استکمل الایمان: من اذا رضی لم یخرجه رضاه الی باطل، و اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق، و اذا قدر لم یأخذ ما لیس له؛(2190) سه صفت است هر که واجد آنها باشد ایمان را کامل ساخته است: کسی که هرگاه خوشنود باشد خوشنودی او او را بسوی باطل نکشاند، و چون خشمناک باشد خشم او او را از حق خارج نسازد و زمانی که قادر باشد آنچه برای او نیست و حق او نمی باشد را نگیرد.

جهاد نبلاء

عن علی (علیه السلام) ردع الشهوة و الغضب جهاد النبلاء؛(2191) حضرت علی (علیه السلام): بازداشتن (نفس از) شهوت و غضب جهاد مردم نجیب (یا زیرک) است.

خردمند واقعی

قال علی (علیه السلام) العاقل من یملک نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب؛(2192) 18 - خردمند کسی است که نفس خود را در هنگامی که خشم کند، و رغبت نماید، و بترسد، مالک شود.