فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عزت در آخرت

قال ابو عبدالله (علیه السلام) ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عزوجل عزا فی الدنیا و الاخرة و قد قال الله عزوجل و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین و أثابه الله مکان غیظه ذلک؛(2188) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هیچ بنده ای خشم خود را فرو نمی خورد جز اینکه خداوند عزوجل در دنیا و آخرت عزتش را زیاد می کند. که خود فرموده است: (و کسانی که خشمشان را فرو می خورند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. آل عمران: 134) و خداوند در برابر فرو خوردن خشم، این را به او پاداش می دهد.

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2189) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

تکمیل ایمان

عن علی (علیه السلام) ثلاث من کن فیه استکمل الایمان: من اذا رضی لم یخرجه رضاه الی باطل، و اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق، و اذا قدر لم یأخذ ما لیس له؛(2190) سه صفت است هر که واجد آنها باشد ایمان را کامل ساخته است: کسی که هرگاه خوشنود باشد خوشنودی او او را بسوی باطل نکشاند، و چون خشمناک باشد خشم او او را از حق خارج نسازد و زمانی که قادر باشد آنچه برای او نیست و حق او نمی باشد را نگیرد.