فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جرعه نیکو

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها؛(2187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چه نیکو جرعه ای است خشم برای کسیکه بر آن شکیبایی کند.

عزت در آخرت

قال ابو عبدالله (علیه السلام) ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عزوجل عزا فی الدنیا و الاخرة و قد قال الله عزوجل و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین و أثابه الله مکان غیظه ذلک؛(2188) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هیچ بنده ای خشم خود را فرو نمی خورد جز اینکه خداوند عزوجل در دنیا و آخرت عزتش را زیاد می کند. که خود فرموده است: (و کسانی که خشمشان را فرو می خورند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. آل عمران: 134) و خداوند در برابر فرو خوردن خشم، این را به او پاداش می دهد.

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2189) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.