فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جرعه خشم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول ما أحب أن لی بذل نفسی حمر النعم و ما تجرعت جرعد أحب الی من جرعه غیظ لا أکافی بها صاحبها؛(2186) امام صادق (علیه السلام) فرمود که حضرت سجاد (علیه السلام) می فرمودند: دوست ندارم به جای نرم خویی شتران سرخ مو داشته باشم و هیچ جرعه ای محبوبتر از جرعه خشم ننوشیدم تا کسی را به سبب خشم کیفر ندهم.

جرعه نیکو

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها؛(2187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چه نیکو جرعه ای است خشم برای کسیکه بر آن شکیبایی کند.

عزت در آخرت

قال ابو عبدالله (علیه السلام) ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عزوجل عزا فی الدنیا و الاخرة و قد قال الله عزوجل و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین و أثابه الله مکان غیظه ذلک؛(2188) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هیچ بنده ای خشم خود را فرو نمی خورد جز اینکه خداوند عزوجل در دنیا و آخرت عزتش را زیاد می کند. که خود فرموده است: (و کسانی که خشمشان را فرو می خورند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. آل عمران: 134) و خداوند در برابر فرو خوردن خشم، این را به او پاداش می دهد.