فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهار کردن خشم، از صفات متقین

و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموت و الأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(2177) و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

کظم غیظ یعقوب

و تولی عنهم و قال یأسفی علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم؛(2178) و از آنها روی برگرداند و گفت: وااسفا بر یوسف! و چشمان او از اندوه سفید شد، اما خشم خود را فرو می برد (و هرگز کفران نمی کرد)!

عفو هنگام غضب

فما أوتیتم من شی ء فمتع الحیوة الدنیا و ما عندالله خیر و أبقی للذین ءامنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون؛(2179) آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست، و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند، و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند.