گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عالم برتر از عابد

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد؛(2166) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: دانشمندی که از دانش او بهره ببرند، از هفتاد هزار عابد برتر است.

دانش جویی لازم تر از مال جویی

عن أمیرالمؤمنین یقول أیها الناس اعلموا أن کمال الدین طلب العلم و العمل به ألا و ان طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و ضمنه و سیفی لکم و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه؛(2167) امام علی (علیه السلام) فرمودند: ای مردم بدانید که همانا کمال دین، دانشجویی و عمل به آن است. آگاه باشید که دانش جویی از مال جویی بر شما لازم تر است؛ زیرا دارایی برای شما تقسیم شده و تضمین گشته است که موجود عادلی آن را میان شما تقسیم نموده و (پرداختش را) بر عهده گرفته است و به شما می رساند. ولی دانش نزد اهلش گرد آمده است و شما دستور دارید آن را از اهلش بجویید؛ پس در پی اش باشید.

داستانها