گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

در یکی از این حالات...

عن أبی حمزء الثمالی قال قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) اغد عالماً أو متعلماً أو أحب أهل العلم و لا تکن رابعاً فتهلک ببغضهم؛(2164) امام صادق (علیه السلام) به ابوحمزه ثمالی فرمودند: یا دانشمند باش و یا دانشجو و یا دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب آن هلاک می شوی.

علامه کیست؟

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المسجد فاذا جماعة قد أطافوا بر جل فقال ما هذا فقیل علامة فقال و ما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها و أیام الجاهلیة و الأشعار العربیة قال فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه ثم قال النبی انما العلم ثلاثة آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل؛(2165)
امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به مسجد وارد شد و ناگاه گروهی را دید که گرد مردی را گرفته اند. فرمود چه خبر است؟ گفتند این شخص علامه است. حضرت فرمودند: علامه یعنی چه؟ گفتند درباره دودمان عرب و رویدادهای ایشان و روزگار جاهلیت و اشعار عرب و عربی فصیح داناترین مردم است. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اینها دانشی است که آنکه نمی داند ضرر نکند و آنکه می داند بهره ای نبرد؛ سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا دانش واقعی سه چیز است: آیه محکم (اصول عقاید)، فریضه عادله (اخلاق) و سنت استوار (احکام) و غیر اینها فضیلت است. (یا زیادی است).

عالم برتر از عابد

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد؛(2166) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: دانشمندی که از دانش او بهره ببرند، از هفتاد هزار عابد برتر است.