گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فضیلت دانش آموزی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): طالب العلم، محفوف بعنایة الله؛(2163) جوینده دانش، در پناه عنایت خداوند است.

در یکی از این حالات...

عن أبی حمزء الثمالی قال قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) اغد عالماً أو متعلماً أو أحب أهل العلم و لا تکن رابعاً فتهلک ببغضهم؛(2164) امام صادق (علیه السلام) به ابوحمزه ثمالی فرمودند: یا دانشمند باش و یا دانشجو و یا دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب آن هلاک می شوی.

علامه کیست؟

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المسجد فاذا جماعة قد أطافوا بر جل فقال ما هذا فقیل علامة فقال و ما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها و أیام الجاهلیة و الأشعار العربیة قال فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه ثم قال النبی انما العلم ثلاثة آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل؛(2165)
امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به مسجد وارد شد و ناگاه گروهی را دید که گرد مردی را گرفته اند. فرمود چه خبر است؟ گفتند این شخص علامه است. حضرت فرمودند: علامه یعنی چه؟ گفتند درباره دودمان عرب و رویدادهای ایشان و روزگار جاهلیت و اشعار عرب و عربی فصیح داناترین مردم است. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اینها دانشی است که آنکه نمی داند ضرر نکند و آنکه می داند بهره ای نبرد؛ سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا دانش واقعی سه چیز است: آیه محکم (اصول عقاید)، فریضه عادله (اخلاق) و سنت استوار (احکام) و غیر اینها فضیلت است. (یا زیادی است).