گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وسعت ظرف علم

امام علی (علیه السلام): کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع؛(2162) گنجایش هر ظرفی با آنچه در ان نهند، تنگ می شود، جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.

فضیلت دانش آموزی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): طالب العلم، محفوف بعنایة الله؛(2163) جوینده دانش، در پناه عنایت خداوند است.

در یکی از این حالات...

عن أبی حمزء الثمالی قال قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) اغد عالماً أو متعلماً أو أحب أهل العلم و لا تکن رابعاً فتهلک ببغضهم؛(2164) امام صادق (علیه السلام) به ابوحمزه ثمالی فرمودند: یا دانشمند باش و یا دانشجو و یا دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب آن هلاک می شوی.