گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دانش، گمشده مؤمن

الحکمة ضالة المؤمن. فخذ الحکمة ولو من أهل النفاق؛(2158) دانش گمشده مسلمان است، پس دانش بیاموز، اگر چه از غیر مسلمان باشد.

نیاز به معرفت

امام علی (علیه السلام): یا کمیل ما من حرکة الا و أنت محتاج فیها الی معرفة؛(2159) ای کمیل! هیچ کاری نیست مگر این که تو در آن نیازمند شناخت هستی.

نمازی نیکو

امام باقر (علیه السلام): تذاکر العلم دراسة و الدراسة صلاة حسنة؛(2160) گفت و گوی علمی درس است، و درس نمازی نیکو است.