گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ثواب علم آموزی

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان الذی یعلم العلم منکم له أجر مثل أجر المتعلم و له الفضل علیه، فتعلموا العلم من حملة العلم و علموه اخوانکم کما علمکموه العلماء؛(2156) بی شک آن کس از شما که دانشی را تعلیم دهد پاداشی همسنگ دانش آموز دارد، و البته معلم بر دانش آموز فضیلت و برتری دارد، پس علم را از حاملان آن فرا گیرید و آن سان که عالمان به شما آموخته اند آن را به برادرانتان بیاموزید.

عمل بدون علم

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من عمل علی غیر علم، ما یفسد أکثر مما یصلح؛(2157) هر کس کاری را بدون شناخت انجام دهد، تباه کاری او بیشتر است تا آنچه سامان می دهد.

دانش، گمشده مؤمن

الحکمة ضالة المؤمن. فخذ الحکمة ولو من أهل النفاق؛(2158) دانش گمشده مسلمان است، پس دانش بیاموز، اگر چه از غیر مسلمان باشد.