گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جاهل با دانا یکی نیست

امن هو قانت ءاناء الیل ساجداً و قائماً یحذر الاخرة و یرجوا رحمة ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر أولوا الألبب؛(2152) (آیا چنین کسی با ارزش است) یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند!

روایات

ارزش علم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سلک طریقاً یطلب فیه فلماً سلک الله به طریقاً الی الجنة و ان الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الأرض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر و ان العلماء ورثة الأنبیاء ان الأنبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر؛(2153) کسیکه در راهی رود که در آن دانشی جوید، خداوند متعال او را به راهی سوی بهشت برد، همانا فرشتگان با خرسندی بالهای خویش را برای دانشجو فرو نهند و اهل زمین و آسمان تا برسد به ماهیان دریا برای دانشجو آمرزش طلبند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر ستارگان دیگر و علماء وارثان پیامبرانند زیرا پیامبران پول و طلا و نقره به جای نگذارند بلکه دانش به جای گذارند. هر که از دانش آنها بر گیرد، بهره فراوانی گرفته است.