گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا برای طلب علم

فتعلی الله الملک الحق و لا تعجل بالقرءان من قبل أن یقضی الیک وحیه و قل رب زدنی علماً؛(2150) پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان حق است! پس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مکن، پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود؛ و بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن!

سوگند خدا به قلم

ن و القلم و ما یسطرون؛(2151) ن، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.

علم و خداشناسی

قد جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما أنا علیکم بحفیظ؛ دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ کسی که (به وسیله آن، حق را) ببیند، به سود خود اوست؛ و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می باشد؛ و من نگاهبان شما نیستم (و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم).