گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اهمیت علم بعد از نعمت آفرینش رسالت وحی

اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسن من علق اقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم علم الانسن ما لم یعلم؛(2146) بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است، همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود.

علم مایه ارزش انسان

و لقد ءاتینا داود و سلیمن علماً و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛(2147) و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.

علم زمینه تأثیر آیات الهی

و کذلک نصرف الایات ولیقولوا درست و لنبینه لقوم یعلمون؛(2148) و اینچنین آیات (خود) را تشریح می کنیم؛ بگذار آنها بگویند: تو درس خوانده ای (و آنها را از دیگری آموخته ای)! می خواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند، روشن سازیم. از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده، پیروی کن! هیچ معبودی جز او نیست! و از مشرکان، روی بگردان!