گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

علوم انسان کسبی است

و الله أخرجکم من بطون أمهتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلکم تشکرون؛(2145) و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید؛ و برای شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را بجا آورید!

اهمیت علم بعد از نعمت آفرینش رسالت وحی

اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسن من علق اقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم علم الانسن ما لم یعلم؛(2146) بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است، همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود.

علم مایه ارزش انسان

و لقد ءاتینا داود و سلیمن علماً و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛(2147) و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.