گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

غرور علمی قارون

قال انما أوتیته علی علم عندی أولم یعلم أن الله قد أهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أکثر جمعاً و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون؛(2144) (قارون) گفت: این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام! آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد،) مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند.

علوم انسان کسبی است

و الله أخرجکم من بطون أمهتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلکم تشکرون؛(2145) و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید؛ و برای شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را بجا آورید!

اهمیت علم بعد از نعمت آفرینش رسالت وحی

اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسن من علق اقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم علم الانسن ما لم یعلم؛(2146) بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است، همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود.