گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

از زبان زندان بان های امام عسکری (علیه السلام)

مانقول فی رجل یصوم نهاره و یقوم لیله کله، لایتکلم و لا یتشاغل بغیر العبادة؛(2127) چه بگوییم درباره کسی که روزها را روزه می گیرد و تمام شب را به عبادت به سر می آورد، جز به عبادت سخنی نمی گوید و به کاری نمی پردازد.

تقسیم زمان

امام رضا (علیه السلام): اجتهدوا أن یکون زمانکم أربع ساعات: ساعة منه لمناجاة الله و ساعة لأمر المعاش و ساعة لمعاشرة الاخوان و الثقات و الذین یعرفون عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعة تقدرون علی الثلاث ساعات؛(2128)
بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا؛ زمانی برای تأمین معاش؛ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما می شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و ساعتی برای کسب لذت های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید.

انواع عبادت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوا الله عزوجل حباله فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛(2129) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: عبادت کنندگان سه گروهند: گروهی خدا را از ترس عذاب بندگی می کنند، این عبادت بردگان است. گروهی خداوند را به منظور دستیابی به پاداش عبادت می کنند این عبادت اجیران و مزدبگیران است و گروهی خدا را به انگیزه محبت و دوستی باریتعالی عبادت می کنند که این عبادت آزادگان و برترین و والاترین عبادت است.