گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عبادت امام حسن (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): کان الحسن کثیر الاجتهاد فی العبادة و التصدق؛(2126) امام حسن (علیه السلام) در عبادت و صدقه دادن سخت کوش بود.

از زبان زندان بان های امام عسکری (علیه السلام)

مانقول فی رجل یصوم نهاره و یقوم لیله کله، لایتکلم و لا یتشاغل بغیر العبادة؛(2127) چه بگوییم درباره کسی که روزها را روزه می گیرد و تمام شب را به عبادت به سر می آورد، جز به عبادت سخنی نمی گوید و به کاری نمی پردازد.

تقسیم زمان

امام رضا (علیه السلام): اجتهدوا أن یکون زمانکم أربع ساعات: ساعة منه لمناجاة الله و ساعة لأمر المعاش و ساعة لمعاشرة الاخوان و الثقات و الذین یعرفون عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعة تقدرون علی الثلاث ساعات؛(2128)
بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا؛ زمانی برای تأمین معاش؛ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما می شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و ساعتی برای کسب لذت های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید.