گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مسجد خانگی امام علی (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): کان علی قد جعل بیتاً فی داره لیس بالصغیر و لا بالکبیر لصلاته؛(2125) امام علی در منزل خود اتاقی را، که نه کوچک بود و نه بزرگ، به اقامه نماز مخصوص کرده بود.

عبادت امام حسن (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): کان الحسن کثیر الاجتهاد فی العبادة و التصدق؛(2126) امام حسن (علیه السلام) در عبادت و صدقه دادن سخت کوش بود.

از زبان زندان بان های امام عسکری (علیه السلام)

مانقول فی رجل یصوم نهاره و یقوم لیله کله، لایتکلم و لا یتشاغل بغیر العبادة؛(2127) چه بگوییم درباره کسی که روزها را روزه می گیرد و تمام شب را به عبادت به سر می آورد، جز به عبادت سخنی نمی گوید و به کاری نمی پردازد.