گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ثواب نگاه به عالمان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): النظر فی وجه العالم حباله عبادة؛(2122) نگریستن به چهره عالم، از سر مهر، عبادت است.

برترین عبادت

امام باقر (علیه السلام): ما عبد الله بشی ء أفضل من عفة بطن و فرج؛(2123) خداوند با چیزی برتر از پاکی شکم و دامن، عبادت نشده است.

اوقات دعا

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان الله عزوجل یحب من عباده المؤمنین کل (عبد) دعاء، فعلیکم بالدعاء فی السحر الی طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فیها ابواب السماء، و تقسم فیها الأرزاق، و تقضی فیها الحوائج العظام؛(2124) براستی خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمن خویش، آن بنده را دوست دارد که بسیار اهل دعا و نیایش باشد. بر شما باد که هنگام سحر تا طلوع خورشید را برای دعا انتخاب کنید، زیرا در این ساعتها درهای آسمان گشوده می شود و روزی بندگان تقسیم می گردد و خواسته های بزرگ به اجابت می رسد.