گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فواید شب زنده داری

امام عسکری (علیه السلام): ان الوصول الی الله سفر لایدرک الا بامتطاء اللیل؛(2121) وصال خداوند سفری است که جز با مرکب شب زنده داری به دست نمی آید.

ثواب نگاه به عالمان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): النظر فی وجه العالم حباله عبادة؛(2122) نگریستن به چهره عالم، از سر مهر، عبادت است.

برترین عبادت

امام باقر (علیه السلام): ما عبد الله بشی ء أفضل من عفة بطن و فرج؛(2123) خداوند با چیزی برتر از پاکی شکم و دامن، عبادت نشده است.