گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عبادت همدوش با اجتناب از طاغوت

و لقد بعثنا فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلالة فسیروا فی ال لأرض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین؛(2117) ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید! خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود!

عبادت هدف خلقت

و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛(2118) من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند)!

روایات