گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عبادت مانع از غفلت انسان

و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلین؛(2115) پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از غافلان مباش!

تأثیر عبادت در تحصیل یقین

و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛(2116) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [مرگ ] تو فرا رسد!

عبادت همدوش با اجتناب از طاغوت

و لقد بعثنا فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلالة فسیروا فی ال لأرض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین؛(2117) ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید! خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود!