گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آیات

دستور به عبادت

یأیها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الأرض فراشاً و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرت رزقاً لکم فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم تعلمون؛(2112) ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما، و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزکار شوید. آن کس که زمین را بستر شما، و آسمان [جو زمین ] را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبی فرود فرستاد؛ و به وسیله آن، میوه ها را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنابراین، برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید (هیچ یک از آنها، نه شما را آفریده اند، و نه شما را روزی می دهند).

تکامل انسان با عبادت

و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوالی و لیمنوا بی لعلهم یرشدون؛(2113) و هنگامی که بندگان من، از تو درباره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)!