گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عهد و پیمان و ستمگری

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

آئین و قول

گر ز آئین خویش برگردی به که از قول خویش برگردی
جامع التمائیل

وفای به عهد

یا مکن وعده چون نخواهی کرد یا وفا کن به هر چه می گویی
از قرة العیون