گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد، سیره امام عسکری (علیه السلام)

الامام العسکری (علیه السلام) بری من العیب، أمین علی الغیب، کثیر الحباء، کریم الوفاء؛(2095) امام عسکری از هر گونه عیب به دور و بر غیب امین، بسیار بخشنده و نیکو وفا کننده بود.

تباهی پیمان شکنی

امام کاظم (علیه السلام): ثلاث موبقات: نکث الصفقة و ترک السنة و فراق الجماعة؛(2096) سه چیز تباهی می آورد: پیمان شکنی، رها کردن سنت و جدا شدن از جماعت.

وفای به پیمان

امام علی (علیه السلام): ما أیقن بالله من لم یرع عهوده و ذمته؛(2097) به خدا یقین ندارد کسی که عهد و پیمان خود را فرو گذارد.